Naše služby

Vedení účetnictví

  • pro podnikatele
  • pro příspěvkové organizace
  • pro veřejně prospěšné poplatníky (neziskovky)

Daňová evidence

evidence příjmů a výdajů pro sestavení přiznání pro DPFO

Mzdy

zpracování mezd kvalifikovanou mzdovou účetní se znalostí daňové problematiky a pracovně-právních předpisů

Personalistika

odborná pomoc při uzavírání pracovních smluv a při řešení nejrůznějších situací, které v zaměstnaneckých vztazích nastávají

Zpracování daňových přiznání

  • DPPO
  • DPFO
  • silniční daň
  • DPH, KH, SH


Poradenství

našim klientům poskytujeme odbornou poradenskou činnost